Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2020 13:10 ZPN 06/2019 Informacja o udzieleniu zamówienia - Prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych w CUS Będzin
17.02.2020 13:08 Nr 3/U2/2020 Informacja o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy MOPS Będzin wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób
17.02.2020 13:02 Nr 14/U10/2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
07.02.2020 09:33 307/U109/2019 Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi schronienia
07.02.2020 09:29 289/U102/2019 Informacja o udzieleniu zamówienia na catering - półkolonie
07.02.2020 09:23 286/U100/2019 Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi opiekuńcze
07.02.2020 09:22 247/U83 Informacja o udzieleniu zamówienia na catering dla MOPS
07.02.2020 08:46 261/U 92/19 Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi schronienia
05.02.2020 15:04 Nr 14/U10/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
28.01.2020 14:09 3/U2/2020 Zawiadomienie dot. zamówienia publicznego pn. Świadczenie Usług Opiekuńczych dla osób wymagających pomocy MOPS
10.01.2020 13:41 3/U2/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy MOPS Będzin wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób

1 2 3 4 5 6 następna