Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.06.2019 11:29 ZPN 03/2019 Unieważnienie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych w Centrum Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Będzinie - wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT – część I zamówienia.
23.05.2019 15:56 ZPN 03/2019 Unieważnienie zamówienia publicznego na prowadzenie zajęć terapeutycznych w CUS Będzin
21.05.2019 07:54 ZPN 03/2019 Informacje z otwarcia kopert - zajęcia terapeutyczne i edukacyjne
09.05.2019 10:05 ZP US/03/2017 Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług cateringowych dla podopiecznych MOPS Będzin
07.05.2019 15:42 D19, D20 Unieważnienie zamówienia na zadanie dostawy fabrycznie nowego pieca do wypalania ceramiki wraz z akcesoriami do CUS
07.05.2019 15:26 544364-N-2019 Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych w Centrum Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Będzinie"
18.04.2019 18:33 D19, D20 Zapytanie ofertowe na dostawę pieca do wypalania ceramiki wraz z akcesoriami
05.04.2019 15:13 ZP US/04/2018 Informacja o nieudzieleniu zamówienia na świadczenie usług cateringowych
04.04.2019 12:30 U4.2019 Informacja o terminie podpisania umowy na usługę transportu dla Centrum Usług Społecznych
04.04.2019 12:26 U4.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę transportową dla Centrum Usług Społecznych
26.03.2019 11:34 ZPN 01/2019 Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług cateringowych

1 2 3 4 5 6 następna