Agnieszka Nowak

Stanowisko
- z up. Burmistrza Kierownik Referatu Rozwoju Miasta