Magdalena Rogowicz

Stanowisko
- z upoważnienia Prezydenta Miasta Sekretarz Miasta