Rafał Adamczyk

Stanowisko
z upoważnienia Preaydenta Miasta Wiceprezydent Miasta