Piotr Witelus

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Będzinie Biuro Ochrony Informacji Niejawnych