Rafał Adamczyk

Stanowisko
- z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina Pełnomocnik Prezydenta