Anna Drzewiecka

Stanowisko
- Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina Wiceprezydent Miasta