Marzena Adamczyk

Stanowisko
- Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska z upoważnienia Prezydenta Miasta