Magdalena Rogowicz

Stanowisko
- Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina Sekretarz Miasta