Joanna Czapla

Stanowisko
- z up. Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami