Grażyna Pawełek

Stanowisko
- Z up. Prezydenta Miasta Będzina Kierownik Referatu Zieleni Miejskiej