Aneta Witkowska-Złocka

Stanowisko
- Z up. Prezydenta Miasta Będzina WICEPREZYDENT MIASTA