Anna Ostrowska

Stanowisko
- Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach