Patrycja Gruca Hołota

Stanowisko
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie