Rejestr zmian w biuletynie

09.04.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA Z DNIA 8 KWIETNIA 2020 ROKU - MIASTO BĘDZIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA Z DNIA 8 KWIETNIA 2020 ROKU - MIASTO BĘDZIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin uczestnictwa w projekcie_Ograniczanieniskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenieBędzina.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 Informacja RODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 _Wymogi ogólne dla urządzeń.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 wzór wniosku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.85.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 17.03.2020 r..odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.85.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 17.03.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.73.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 5.03.2020 r..pdf"

08.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.04.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.04.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.92.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 31.03.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.88.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23 marca 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej 110/20/6Kv Syberka przy ulicy Czeladzkiej w Będzinie w granicach działki 5783/2 za pomocą zestawu skrzynek rozsączających do ziemi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XVI/104/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XVI/104/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

07.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

06.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.81.2020Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.03.2020.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 13.03.2020.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.81.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.03.2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami odwołuje drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 30 położonego przy ul. 1 Maja 2 w Będzinie, wyznaczony na dzień 17.04.2020 r. na godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami odwołuje Pierwsze przetargi nieograniczone na najem lokali użytkowych, wyznaczone na dzień 07.04.2020 r. na godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami odwołuje Drugie przetargi nieograniczone na najem lokali użytkowych, wyznaczone na dzień 07.04.2020 r. na godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III O ODRĘBNYCH OBWODACH GŁOSOWANIA W MIEŚCIE BĘDZIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III O ODRĘBNYCH OBWODACH GŁOSOWANIA W MIEŚCIE BĘDZIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O OTWARTYM NABORZE DO PROJEKTU GRANTOWEGO
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

03.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.04.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.04.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.04.2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "obwieszczenie.pdf" na "obwieszczenieWOŚ-RZM.6220.3.2020"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.04.2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1obwieszczenie — wezwanie.odt" na"obwieszczenie WOŚ-RZM.6220.3.2020"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.04.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.93.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 31.03.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.69.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.03.2020 roku w sprawie wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 91,00 m² położonego przy ul. Sączewskiego 13/24 w Będzinie.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna