Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.04.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.04.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.04.2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "obwieszczenie.pdf" na "obwieszczenieWOŚ-RZM.6220.3.2020"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.04.2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1obwieszczenie — wezwanie.odt" na"obwieszczenie WOŚ-RZM.6220.3.2020"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.04.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.93.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 31.03.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.69.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.03.2020 roku w sprawie wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 91,00 m² położonego przy ul. Sączewskiego 13/24 w Będzinie.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

02.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie nr 9 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXI.162.2020 Rady Miejskiej Będzina zdnia 23.03.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
XXI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania do Uchwały Nr XXI.162.2020r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
XXI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XXI.162.2020 Rady Miejskiej Będzina zdnia 23.03.2020 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania do Uchwały Nr XXI.162.2020r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
XXI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXI.162.2020 Rady Miejskiej Będzina zdnia 23.03.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Energy Będzin Sp. z o.o. w organizacji, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczna Elektrociepłownia na paliwa alternatywne w Będzinie”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

01.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Będzin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Będzin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Będzina za 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Będzina za 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Będzina za 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik 2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Będzina za 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Będzina za 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA "Przygotowanie do sezonu letniego i zimowego oraz bieżąca eksploatacja fontann: F1- przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, F2- przy ul. Małachowskiego oraz F3- przy ul. Brzozowickiej w Będzinie".
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

31.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Petycja - "Stop zagrożeniu zdrowia i życia"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Petycja - "Stop zagrożeniu zdrowia i życia"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Petycja - "Stop zagrożeniu zdrowia i życia"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XVI/104/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XVI/104/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja - "Stop zagrożeniu zdrowia i życia"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XX sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16; 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa gazociągu w/c DN150/DN200 na odcinku od SRP Będzin ul. Czeladzka do SRP Psary ul. Graniczna”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16; 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa gazociągu w/c DN150/DN200 na odcinku od SRP Będzin ul. Czeladzka do SRP Psary ul. Graniczna”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 133-2020 Piotr Krzyżkiewicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 133-2020 Piotr Krzyżkiewicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 133-2020 PiotrKrzyżkiewicz.odt"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 133-2020 Piotr Krzyżkiewicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 133-2020 Piotr Krzyżkiewicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 133-2020 PiotrKrzyżkiewicz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 133-2020 Piotr Krzyżkiewicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.85.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 0050.73.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 4.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 4.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna