Rejestr zmian w biuletynie

30.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.01.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.25.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 27.01.2020 roku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.01.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.01.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla oświetlenia ulicznego w Będzinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 6
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Do Wykonawców 6"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2020 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym pn: „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn: „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIX Sesja Rady Miejskiej Będzina 30.01.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.01.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 14.01.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie audytu efektywności energetycznej dla zadania pn.: ,,Modernizacja energetyczna budynku OSiR przy ulicy Sportowej 4 w Będzinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego IV kwartał 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego IV kwartał 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Miasta Będzina na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Budżetu Miasta na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenie 0050.363.2019 PrezydentaMiasta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 225PE, przewidziana do realizacji na części działki nr 2870 i na działkach nr 2852/4 i nr 3844/1 k.m. 8 obręb Łagisza przy ulicy Dąbrowskiej w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2020 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym pn: „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

27.01.2020

Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników konkursu " Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w punktach Konsultacyjno - Informacyjnych dla osób z problemem nadużywania innych niż alkohol substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XVIII.134.2019 Rady Miejskiej Będzina zdnia 12.12.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania do Uchwały Nr XVIII.134.2019 RadyMiejskiej Będzina z dnia 12.12.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XVIII.134.2019 Rady Miejskiej Będzina zdnia 12.12.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Straż Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Straż Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokoły z kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyciąg z kontroli ZKV.431.4.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wystąpienie pokontrolne LKA.410.033.01.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Kijowskiej dz. nr ew. 6681/22 i 6681/24, na działce nr ew. 161 k.m. 3 obręb Grodziec przy ul. Kijowskiej w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.01.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maria Węgrzyn - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Maria Węgrzyn - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Maria Węgrzyn - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe złożone w związku zodwołaniem upoważnienia do wydawania decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Piętakiewicz - Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agata Wilczyńska - Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agata Wilczyńska - Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe złożone związku zzakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna