Rejestr zmian w biuletynie

04.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew na terenie miasta Będzina”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew na terenie miasta Będzina”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz drzew zal nr 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew na terenie miasta Będzina”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz drzew zal nr 4.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew na terenie miasta Będzina”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU na stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników konkursu pn. "Świadczenie indywidualnych konsultacji osobom z problemem nadużywania alkoholu, uzależnionym od alkoholu, ryzykownie spożywającym alkohol i pijącym szkodliwie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami brzegowymi nr 1 i 2 do rzeki Brynica, przewidziana do realizacji na działkach nr 133/5, 133/3, 133/4, 132/1, 132/2, 56/2, 98 k.m. 20 obręb Czeladź przy ulicy Kilińskiego i ulicy Bytomskiej w Czeladzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca przeprowadzenia wizji lokalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: „Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: „Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej.”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytaniaofertowego.odt"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: „Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej.”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytaniaofertowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.:,,Wycena nieruchomości gruntowych dla ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub jej obniżenia w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.01.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.33.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 31.01.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.01.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji przy ul.Podskarpie w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji przy ul.Podskarpie w Będzinie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "20191108134222554.pdf" na"Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji przy ul.Podskarpie w Będzinie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "20191108134209146.pdf" na"Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji przy ul.Podskarpie w Będzinie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "20191108134156882.pdf" na"Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji przy ul.Podskarpie w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o złożenie wniosku inwestycji mieszkaniowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o złożenie wniosku inwestycji mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Wyniki przetargu ofertowego na sprzedaż drewna ogłoszonego w dniu 08.01.2020 r.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: Wycena nieruchomości gruntowych dla ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub jej obniżenia w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy placów zabaw Będzinie"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla oświetlenia ulicznego w Będzinie”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłasza się konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2020 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędą się przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych i garaży.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu stanowisko inspektora w Referacie Finansowym (stanowisko do spraw księgowania wpłat podatków i opłat), w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym (stanowisko do spraw prowadzenia ksiąg rachunkowych), w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko inspektora w Referacie Strategii i Inżynierii Miejskiej w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników konkursu pn.: "Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzaniu wspólnej opinii przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

31.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.01.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.25.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 27.01.2020 roku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.01.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.01.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla oświetlenia ulicznego w Będzinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.01.2020

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: „Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.12.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.12.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.412.2019 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 31.12.2019 roku.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.12.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.12.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 0050.405.2019Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.12.2019 roku.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.12.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.405.2019 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 27.12.2019 roku.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.12.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 14.01.2020.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do ZarządzeniaNr 0050.12.2020Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.412.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.12.2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych i garażu w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.405.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.12.2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.12.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.11.2020Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 14.01.2020.odt
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 14.01.2020.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 14.01.2020.odt"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy placów zabaw w Będzinie”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.11.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie bezprzetargowej na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Będzinie przy ul. Podłosie 10
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

29.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 6
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Do Wykonawców 6"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2020 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym pn: „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn: „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIX Sesja Rady Miejskiej Będzina 30.01.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.01.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 14.01.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie audytu efektywności energetycznej dla zadania pn.: ,,Modernizacja energetyczna budynku OSiR przy ulicy Sportowej 4 w Będzinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego IV kwartał 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego IV kwartał 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Miasta Będzina na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Budżetu Miasta na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenie 0050.363.2019 PrezydentaMiasta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 225PE, przewidziana do realizacji na części działki nr 2870 i na działkach nr 2852/4 i nr 3844/1 k.m. 8 obręb Łagisza przy ulicy Dąbrowskiej w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2020 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym pn: „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna