Rejestr zmian w biuletynie

13.04.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Petycje składane do Prezydenta Miasta do katalogu Petycje w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Petycje do menu przedmiotowego

01.04.2016

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Sprawy obywatelskie - Archiwum do katalogu Archiwum elektroniczne BIP w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Archiwum - Informacje i ogłoszenia do katalogu Informacje i ogłoszenia w menu przedmiotowym

30.03.2016

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Archiwum Zamówień Publicznych Menu przedmiotowego

29.03.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Orlej 4 w Będzinie do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Będzin do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzenie PSZOK do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Dowóz dzieci do szkół i placówek wychowawczych do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP 11 w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym

poprzednia ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ...następna