Rejestr zmian w biuletynie

02.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 114-2019 Paweł Szewczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 114-2019 Paweł Szewczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 114-2019 PawełSzewczyk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert 02.01.2020 - Krakowska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja Krakowska 02.01.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zestawienie ofert wycinka drzew 02.01.2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja wycinka drzew 02.01.2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wycinka drzew na terenie miasta Będzina”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 112-2019 Ewa Fendrych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 112-2019 Ewa Fendrych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 112-2019 Ewa Fendrych.odt"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 115-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 115-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 115-2019 Tadeusz Kowal.odt"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 115-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WRM-RSiIM.7021.1.32.2019 Tramwaje Sląskie S.A..odt"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 118-2019 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 118-2019 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 118-2019 Jerzy Jagieła.odt"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 118-2019 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 118-2019 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 118-2019 Jerzy Jagieła.pdf"

31.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy MOPS Będzin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko archiwisty w Wydziale Organizacyjnym (zadania związane z prowadzeniem archiwum zakładowego) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2020 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym pn: „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z postępowania dotyczącego : "Odławianie zbłąkanych zwierząt dzikich i gospodarskich z zapewnieniem opieki, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach komunikacyjnych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wycinka drzew na terenie miasta Będzina”.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

30.12.2019

Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.12.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.12.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.12.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.12.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.402.2019 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 19.12.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z postępowania dot. "Wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej w celu promocji projektu realizowanego w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 115-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 115-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 115-2019 Tadeusz Kowal.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 115-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Interpelacja 115-2019 Tadeusz Kowal.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 115-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 115-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja 115-2019 Tadeusz Kowal.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 113-2019 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 113-2019 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 113-2019 Jerzy Jagieła.pdf"

27.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - brutto
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - brutto
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o wartości sprzedaży napojówalkoholowych 2019.odt"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - brutto
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oswiadczenie o wartosci sprzedazy napojówalkoholowych 2018.odt
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 31 stycznia 2020 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna