Rejestr zmian w biuletynie

22.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Świadczenie usług opiekuńczych - cz. I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Świadczenie usług schronienia w postaci schroniska - cz. I i III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Świadczenie usług schronienia w postaci schroniska - cz. I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.12.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.12.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.12.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.12.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.12.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.12.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędą się przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych i garaży.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 108-2019 Paweł Szewczyk, Jarosław Burzawa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 108-2019 Paweł Szewczyk, Jarosław Burzawa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 108-2019 Paweł Szewczyk iJarosław Burzawa.pdf"

21.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: wykonania bloczków opłaty targowej.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

20.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty usługi pn.: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób - cz II III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa pn. Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa pn. Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o wyborzenajkorzystaniejszej oferty WO.272.47.2019.pdf" na "Informacja o wyborzenajkorzystniejszej oferty WO.272.47.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa pn. Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz dziennych opiekunów stan na dzień20-12-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz dziennych opiekunów stan na dzień01-10-2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Petycja - dot. Przedszkola Miejskiego nr 12 w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: Utrzymanie i zarządzanie trzema szaletami miejskimi położonymi przy ul. Potockiego, przy ul. Spokojnej na terenie parku "Małpi Gaj" oraz przy ul. 11 Listopada na terenie bulwarów rzeki Przemszy w Będzinie wraz z przeprowadzeniem remontu szaletu przy ul. Potockiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Ofertowe Opis Przedmiotu Zamówienia : przedmiotem zamówienia jest odławianie zbłąkanych zwierząt dzikich i gospodarskich, dostarczanie ich do "azylu" dla zwierząt dzikich lub gospodarstwa rolnego w przypadku zwierząt gospodarskich z zapewnieniem opieki, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

19.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi pn.: Świadczenie usług schronienia w postaci schroniska dla osób bezdomnych na potrzeby MOPS Będzin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi pn.: Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w ramach półkolonii zimowych i letnich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi pn.: Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w ramach półkolonii zimowych i letnich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi pn.: Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w ramach półkolonii zimowych i letnich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi pn.: Świadczenie usługi ochrony fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "krakowska pytania 17.12.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania krakowska 19.12.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 3
Dotyczy dokumentu:
wniosek w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.12.2019

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Budowa bezobsługowej stacji bazowej transmisji danych BT_26011_Będzin_Grodziec – budowa wieży kratowej z zainstalowanymi antenami sektorowymi łączności mikrofalowej oraz modułami RRH, posadowienie szaf sprzętowych na konstrukcji wsporczej u podnóża wieży wraz z ogrodzeniem, na działkach nr ew. 725/24, 730 i 731 k.m. 4 obręb Grodziec przy ul. Wojska Polskiego w Będzinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11.12.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11.12.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzewa w Będzinie przy ul. Kołłątaja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2020 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym pn: „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotyczy ogłoszenia na wykonanie usługi pn.: "Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.337.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.10.2019 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie bezprzetargowej na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

17.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę wymiennika ciepła w budynku MOPS Będzin w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie bieżących napraw oraz bieżącą obsługę techniczną DDPS Będzin w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie bieżących napraw oraz bieżącą obsługę techniczną DDPS Będzin w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami MOPS Będzin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz MOPS Będzin w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług schronienia w postaci schroniska dla osób bezdomnych na potrzeby MOPS Będzin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Świadczenie usług schronienia w postaci schroniska dla osób bezdomnych na potrzeby MOPS Będzin - część I i II zamówienia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Rozbudowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Będzinie ul. Wąska 1, 6, 7, na działkach nr ew. 107, 102/1, 172, 101/1, 95, 34/2, 28 k.m. 14 obręb Będzin przy ul. Wisławy Szymborskiej, ul. Filtrowej, ul. Środkowej i ulicy Wąskiej w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Utrzymanie i zarządzanie trzema szaletami miejskimi położonymi przy ul. Potockiego, przy ul. Spokojnej na terenie parku "Małpi Gaj" oraz przy ul. 11 Listopada na terenie bulwarów rzeki Przemszy w Będzinie wraz z przeprowadzeniem remontu szaletu przy ul. Potockiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe opis przedmiotu zamówienia - usługa pn.: „Wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Dotyczy ogłoszenia na robotę budowlaną pn.: „Budowa ogrodzenia boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie”.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie na jawne odczytanie cen ofert w nawiązaniu do zapytania ofertowego pt: "Utrzymanie i zarządzenie trzema szaletami miejskimi położonymi przy ul. Potockiego, przy ul. Spokojnej na terenie parku "Małpi Gaj oraz przy ul. 11 listopada na terenie bulwarów rzeki Przemszy w Będzinie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe opis przedmiotu zamówienia usługa pn.: Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.375.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.11.2019 roku w sprawie wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 90,66 m² położonego na terenie Dworca PKP Będzin - Miasto.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna