Rejestr zmian w biuletynie

24.12.2019

Dotyczy dokumentu:
XVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XVIII.133.2019 Rady Miejskiej Bedzina zdnia 12.12.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XVIII.128.2019 Rady Miejskiej Będzina zdnia 12.12.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 118-2019 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 117-2019 Ewa Fendrych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 116-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 115-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 114-2019 Paweł Szewczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 112-2019 Ewa Fendrych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 112-2019 Ewa Fendrych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 112-2019 Ewa Fendrych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.7.31.2019
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

23.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Świadczenie usług opiekuńczych - cz. I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Świadczenie usług schronienia w postaci schroniska - cz. I i III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Świadczenie usług schronienia w postaci schroniska - cz. I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.12.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.12.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.12.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.12.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.12.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.12.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędą się przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych i garaży.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 108-2019 Paweł Szewczyk, Jarosław Burzawa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 108-2019 Paweł Szewczyk, Jarosław Burzawa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 108-2019 Paweł Szewczyk iJarosław Burzawa.pdf"

21.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: wykonania bloczków opłaty targowej.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

20.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty usługi pn.: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób - cz II III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa pn. Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa pn. Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o wyborzenajkorzystaniejszej oferty WO.272.47.2019.pdf" na "Informacja o wyborzenajkorzystniejszej oferty WO.272.47.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa pn. Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz dziennych opiekunów stan na dzień20-12-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz dziennych opiekunów stan na dzień01-10-2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Petycja - dot. Przedszkola Miejskiego nr 12 w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: Utrzymanie i zarządzanie trzema szaletami miejskimi położonymi przy ul. Potockiego, przy ul. Spokojnej na terenie parku "Małpi Gaj" oraz przy ul. 11 Listopada na terenie bulwarów rzeki Przemszy w Będzinie wraz z przeprowadzeniem remontu szaletu przy ul. Potockiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Ofertowe Opis Przedmiotu Zamówienia : przedmiotem zamówienia jest odławianie zbłąkanych zwierząt dzikich i gospodarskich, dostarczanie ich do "azylu" dla zwierząt dzikich lub gospodarstwa rolnego w przypadku zwierząt gospodarskich z zapewnieniem opieki, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

19.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi pn.: Świadczenie usług schronienia w postaci schroniska dla osób bezdomnych na potrzeby MOPS Będzin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi pn.: Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w ramach półkolonii zimowych i letnich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi pn.: Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w ramach półkolonii zimowych i letnich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi pn.: Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w ramach półkolonii zimowych i letnich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi pn.: Świadczenie usługi ochrony fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "krakowska pytania 17.12.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Krakowska, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania krakowska 19.12.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 3
Dotyczy dokumentu:
wniosek w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna