Rejestr zmian w biuletynie

06.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe opis przedmiotu zamówienia usługa pn.: Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja - dot. płatności bezgotówkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew / krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 4.12.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 4.12.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.12.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na robotę budowlaną pn.: „ Budowa ogrodzenia boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew / krzewów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 112-2019 Ewa Fendrych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 4.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 4.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.348.2019 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 4.11.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.383.2019 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 29.11.2019.pdf"

04.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia - świadczenie usług cateringowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne badania w kierunku osteoporozy oraz słuchu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne badania w kierunku osteoporozy oraz słuchu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 109-2019 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 109-2019 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 109-2019 Jerzy Jagieła.odt"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie pn.: Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową 86, przewidziana do realizacji na działkach nr 6662/5, nr 2237 k.m. 14 i nr 6834 k.m. 18 obręb Grodziec – wiadukt na bezkolizyjnym skrzyżowaniu ul. Wolności (drogi powiatowej 4700S) z drogą krajową nr 86 w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 109-2019 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 109-2019 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 109-2019 Jerzy Jagieła.pdf"

03.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja - dotyczy świetlic szkolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja - dotyczy świetlic szkolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wor.152.11.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa ogrodzenia boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa ogrodzenia boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania 02.12.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Rozkówka, w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko inspektora w Referacie Strategi i Inżynierii Miejskiej - zadania z zakresu inżynierii ruchu drogowego, w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: Utrzymanie i zarządzanie trzema szaletami miejskimi położonymi przy ul. Potockiego, przy ul. Spokojnej na terenie parku "Małpi Gaj" oraz przy ul. 11 Listopada na terenie bulwarów rzeki Przemszy w Będzinie wraz z przeprowadzeniem remontu szaletu przy ul. Potockiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2020 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja - dotyczy świetlic szkolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja - dotyczy świetlic szkolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze Podinspektor Działu Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z postępowania - wybór wykonawcy "Dostawa 15 szt. choinek wraz z montażem"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

02.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.388.2019 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 29.11.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.387.2019 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 29.11.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.: Świadczenie usług schronienia w postaci schroniska dla osób bezdomnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej (zadania ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie), w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Asystenta osoby niepełnosprawnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew / krzewów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 108-2019 Paweł Szewczyk, Jarosław Burzawa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 108-2019 Paweł Szewczyk, Jarosław Burzawa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 108-2019 Paweł, Szewczyk iJarosław Burzawa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DODATEK ENERGETYCZNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DODATEK ENERGETYCZNY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej nr 6 w Będzinie przy ul. Konopnickiej 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna