Rejestr zmian w biuletynie

18.09.2012

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Kształtowania Środowiska w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Kształtowania Środowiska [WKŚ])

17.09.2012

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [WGKiM] w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej [WGMiK])
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Jednostka Realizująca Projekt [JPR] do katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Dowóz uczniów do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Zawale w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Kieleckiej w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Przebudowa ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Zwycięstwa w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym

14.09.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Strategii i Rozwoju [RSiR] do katalogu Wydział Rozwoju Miasta [WRM] w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Biuro Inwestycji Miejskich [BIM] w menu podmiotowym (nowa nazwa Referat Inwestycji i Inżynierii miejskiej [RIiIM])

poprzednia ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ...następna