Rejestr zmian w biuletynie

01.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ulicy Wisławy Szymborskiej i Filtrowej w Będzinie – budżet obywatelski”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
VII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
VI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

30.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.1.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.1.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o dofinansowanie modernizacji ogrzewaniaosoby fizyczne
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o dofinansowanie modernizacji ogrzewaniawspólnoty mieszkaniowe
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o dofinansowanie modernizacji ogrzewaniaosoby fizyczne"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o dofinansowanie modernizacji ogrzewaniawspólnoty mieszkaniowe"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej Wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej Wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.1.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.1.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.1.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.7.2019 Prezydenta Miasta Będzina zdnia 9 stycznia 2019"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze – audytora wewnętrznego ( samodzielne stanowisko ds. audytu) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na zastępstwo na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Dostawa systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 2 czujników wraz z montażem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Dostawa systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 2 czujników wraz z montażem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.01.2019

Dotyczy dokumentu:
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 11-14-2018 Grażyna Staroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 11-14-2018 Grażyna Staroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 11-14-2018 GrażynaStaroń.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 11-14-2018 Grażyna Staroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 11-14-2018 GrażynaStaroń.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie 16-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie 16-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź zapytanie 16-2019 Tadeusz Kowal.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie 16-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź zapytanie 16-2019 Tadeusz Kowal.odt"
Dotyczy dokumentu:
VII sesja Rady Miejskiej Będzina - 31.01.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
VI sesja Rady Miejskiej Będzina - 31.01.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Robert Błądziński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Brodziński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Burzawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Dudek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Fendrych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Fiuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Frańczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szczepan Gryma
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Gubała
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Krzyżkiewicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcin Lazar
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Małkowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Daria Paterek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Pawlak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Pokora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Słowik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Staroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Staroń
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie majątkowe GrażynaStaroń.pdf" na "Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023"
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Staroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.1.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Paweł Szewczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Wacławczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Zięba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 2 czujników wraz z montażem
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2019 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

28.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Miejska Świetlica Środowiskowa - dane podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Miejskiej Świetlicy Środowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna