Rejestr zmian w biuletynie

26.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 111-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 110-2019 Grzegorz Pawlak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 110-2019 Grzegorz Pawlak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 110-2019 GrzegorzPawlak.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 110-2019 Grzegorz Pawlak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 110-2019 GrzegorzPawlak.odt"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.: Świadczenie usług cateringowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z postępowania - wybór wykonawcy "Dostawa 15 szt. choinek wraz z montażem"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 0050.375.2019Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.11.2019.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.375.2019 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 20.11.2019.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.375.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.11.2019 roku w sprawie wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 90,66 m² położonego na terenie Dworca PKP Będzin - Miasto.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.11.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.370.2019 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 14.11.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.369.2019 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 14.11.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenie Nr 0050.369.2019Prezydenta Miasta Będzina.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.369.2019 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 14.11.2019.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.369.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym (lokal po dwóch bezskutecznych przetargach)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA pn.: „Dostawa 15 szt. choinek wraz z montażem”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

22.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.11.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.11.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe zamówienia - usługa: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 110-2019 Grzegorz Pawlak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 109-2019 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe zamówienia - usługa: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na robotę budowlaną pn.: „Rozbudowa placu zabaw o dwa urządzenia zabawowe przy Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.355.2019 Prezydenta Miasta Będzina w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr. 0050.352.2019 Prezydenta Miasta Będzina w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin w 2020 roku wykonywania zadań publicznych w zakresie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

20.11.2019

Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla mieszkańców miasta Będzina o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części IV zamówienia ZPN 05/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna