Rejestr zmian w biuletynie

30.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 13 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Jaworzna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie MIASTA BĘDZINA za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki przetargu ofertowego na sprzedaż drewna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Centrum Usług Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.122.2019 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 19.04.2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.123.2019 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 19.04.2019"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 56-2019 Ewa Fendrych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 55-2019 Marcin Lazar
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 54-2019 Marcin Lazar
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 53-2019 Paweł Szewczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 52-2019 Grzegorz Pawlak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie 51-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PM10 bilans 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PM10 rachunek zysków i strat 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PM10 wprowadzenie do sprawozdania 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PM10 zestawienie zmian w funduszu jednostki2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy konkursów na stanowiska dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.: Usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego I kwartał 2019 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
X Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Dotyczy zapytania ofertowego pn. usługa transportowa w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 1
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna