Rejestr zmian w biuletynie

07.07.2014

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Opracowanie publikacji podsumowującej efekty projektu Partycypacyjny Będzin do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Kalejdoskop historii – trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie. Etap I - Remont sali gimnastycznej do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Upiększanie miasta Będzin kwiatami do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Modernizacja placów zabaw do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym

30.06.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydrukowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych w ramach projektu Partycypacyjny Będzin do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

27.06.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Remont sali gimnastycznej w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Będzinie przy ul. Rewolucjonistów 18 do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

16.06.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydrukowanie i dostarczenie publikacji podsumowującej efekty projektu Partycypacyjny Będzin do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

06.06.2014

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Dzienny Dom Pomocy Społecznej w menu podmiotowym (nowa nazwa MOPS - Dział Dziennego Domu Pomocy Społecznej)

poprzednia ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ...następna