Rejestr zmian w biuletynie

26.09.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dowóz uczniów do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

21.09.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zakup i dostawa 7 laptopów wraz oprogramowaniem oraz 1 projektora multimedialnego do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Organizacji i Zarządzania [WOiZ] w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Organizacyjny [WOr])
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Administracyjno Prawny [WAP] w menu podmiotowym

18.09.2012

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Kształtowania Środowiska w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Kształtowania Środowiska [WKŚ])

17.09.2012

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [WGKiM] w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej [WGMiK])
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Jednostka Realizująca Projekt [JPR] do katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Dowóz uczniów do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Zawale w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Kieleckiej w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym

poprzednia ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...następna