Rejestr zmian w biuletynie

25.03.2020

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA OGÓLNA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ OD KOMITETÓW
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA - PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO OKW - KOMITETY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA - PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO OKW - KOMITETY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA - KOMITETY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA - KOMITETY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA OGÓLNA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ OD KOMITETÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA OGÓLNA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ OD KOMITETÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA OGÓLNA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ OD KOMITETÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
MAKSYMALNE SKŁADY KOMISJI - MIASTO BĘDZIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MAKSYMALNE SKŁADY KOMISJI - MIASTO BĘDZIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA - URZĘDNICY WYBORCZY W MIEŚCIE BĘDZIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA - URZĘDNICY WYBORCZY W MIEŚCIE BĘDZIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.03.2020

Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE DO INFORMACJI Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wycinka drzew dla zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Rozkówka ”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia dotyczącego "Obsługi i konserwacji tężni solankowej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA "Przygotowanie do sezonu letniego i zimowego oraz bieżąca eksploatacja fontann: F1- przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, F2- przy ul. Małachowskiego oraz F3- przy ul. Brzozowickiej w Będzinie".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA "Przygotowanie do sezonu letniego i zimowego oraz bieżąca eksploatacja fontann: F1- przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, F2- przy ul. Małachowskiego oraz F3- przy ul. Brzozowickiej w Będzinie".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA "Przygotowanie do sezonu letniego i zimowego oraz bieżąca eksploatacja fontann: F1- przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, F2- przy ul. Małachowskiego oraz F3- przy ul. Brzozowickiej w Będzinie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 131-2020 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 131-2020 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 131-2020 Jerzy Jagieła.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.87.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 23.03.2020.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.88.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 23.03.2020.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DODATKI MIESZKANIOWE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DODATKI MIESZKANIOWE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego.odt"
Dotyczy dokumentu:
DODATKI MIESZKANIOWE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego.odt
Dotyczy dokumentu:
XXI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

23.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III O STAŁYCH OBWODACH GŁOSOWANIA W MIEŚCIE BĘDZIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III O STAŁYCH OBWODACH GŁOSOWANIA W MIEŚCIE BĘDZIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III O STAŁYCH OBWODACH GŁOSOWANIA W MIEŚCIE BĘDZIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III O STAŁYCH OBWODACH GŁOSOWANIA W MIEŚCIE BĘDZIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej Będzina 27.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina 12.12.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVII Sesja Rady Miejskiej Będzina 21.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIV Sesja Rady Miejskiej Będzina 16.09.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIII Sesja Rady Miejskiej Będzina - 19.07.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXI Sesja Rady Miejskiej Będzina 23.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 131-2020 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 131-2020 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 131-2020 Jerzy Jagieła.odt"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.84.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 17.03.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.83.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 17.03.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.84.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 17.03.2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.83.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 17.03.2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kornelia Hryc - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Pawełek - Kierownik Referatu Zieleni Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Pawełek - Kierownik Referatu Zieleni Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe złożone związku zodwołaniem upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych"
Dotyczy dokumentu:
Kamil Kowal - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 132-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 132-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 132-2020 KrzysztofDudziński.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 127-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 127-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 127-2020 KrzysztofDudziński.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 126-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 126-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 126-2020 KrzysztofDudziński.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 124-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 124-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 124-2020 KrzysztofDudziński.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 132-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 132-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź Interpelacja 132-2020 KrzysztofDudziński.odt"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 129-2020 Grzegorz Pawlak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 129-2020 Grzegorz Pawlak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 129-2020 GrzegorzPawlak.odt"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Energy Będzin Sp. z o.o. w organizacji, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczna Elektrociepłownia na paliwa alternatywne w Będzinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Energy Będzin Sp. z o.o. w organizacji, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczna Elektrociepłownia na paliwa alternatywne w Będzinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna