Rejestr zmian w biuletynie

02.01.2020

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Bieżąca ekspolatacja i konserwacja urządzeń i sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Będzina z katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Bieżąca ekspolatacja i konserwacja urządzeń i sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Będzina do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sprawy Obywatelskie Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rejestr Danych Kontaktowych do katalogu Sprawy Obywatelskie w menu przedmiotowym

06.12.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Świadczenie usług ratownictwa wodnego na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie do katalogu Ośrodek Sportu i Rekreacji w menu przedmiotowym

28.11.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców w menu przedmiotowym (nowa nazwa Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców i rejestru PESEL)

26.11.2019

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Będzin do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budżet Obywatelski do katalogu Informator Petenta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna