Rejestr zmian w biuletynie

19.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 131-2020 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 131-2020 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 131-2020 Jerzy Jagieła.odt"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.84.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 17.03.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.83.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 17.03.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.84.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 17.03.2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.83.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 17.03.2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kornelia Hryc - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Pawełek - Kierownik Referatu Zieleni Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Pawełek - Kierownik Referatu Zieleni Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe złożone związku zodwołaniem upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych"
Dotyczy dokumentu:
Kamil Kowal - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu decyzji nr SKO.UL/41.7/29/2020/702/RS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie ogłasza konkurs na głównego księgowego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

16.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 130-2020 Marcin Lazar
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 130-2020 Marcin Lazar
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 130-2020 Marcin Lazar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 128-2020 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 128-2020 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 128-2020 Tadeusz Kowal.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ODWOŁUJE OGŁOSZONY I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 172, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 191/4 i 191/6 karta mapy 47 obręb Będzin o pow. łącznej 346 m², zabudowanej nieużytkowanym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 172, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 191/4 i 191/6 karta mapy 47 obręb Będzin o pow. łącznej 346 m², zabudowanej nieużytkowanym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ODWOŁUJE OGŁOSZONY II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Żeromskiego, o łącznej powierzchni 2122 m², oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 192/1, 192/2 i 192/3 karta mapy 52 obręb Będzin, zabudowanej obiektem dawnej hydroforni (budynek zużyty funkcjonalnie i technicznie).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Żeromskiego, o łącznej powierzchni 2122 m², oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 192/1, 192/2 i 192/3 karta mapy 52 obręb Będzin, zabudowanej obiektem dawnej hydroforni (budynek zużyty funkcjonalnie i technicznie)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 97/18 karta mapy 52 obręb Będzin o pow. 636 m², położonej w Będzinie przy ul. Niemcewicza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 129-2020 Grzegorz Pawlak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 129-2020 Grzegorz Pawlak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 129-2020 GrzegorzPawlak.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 130-2020 Marcin Lazar
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 130-2020 Marcin Lazar
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź Interpelacja 130-2020 Marcin Lazar.odt"

13.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia dotyczącego "Obsługi i konserwacji tężni solankowej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia dotyczącego "Obsługi i konserwacji tężni solankowej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami brzegowymi nr 1 i 2 do rzeki Brynica, na działkach nr ew. 133/5, 133/3, 133/4, 132/1, 132/2, 56/2 i 98 k.m. 20 obręb Czeladź przy ul. Kilińskiego i ulicy Bytomskiej w czeladzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wycinki zgodnie z pkt 3a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lubkrzewów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek na usunięcie drzew lub krzewów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” - II etap.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki oznaczonej nr geod. 4/459 karta mapy 15 obręb Będzin o powierzchni 3735 m² wraz ze sprzedażą posadowionego na niej obiektu użytkowego – przychodni zdrowia przy ul. Siemońskiej 11 oraz sprzedażą udziału w działkach drogowych oznaczonych nr 4/456 o pow. 155 m² i 4/457 o pow. 74 m² karta mapy 15 obręb Będzin.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna