Rejestr zmian w biuletynie

16.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu decyzji nr SKO.UL/41.7/29/2020/702/RS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie ogłasza konkurs na głównego księgowego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

13.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia dotyczącego "Obsługi i konserwacji tężni solankowej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia dotyczącego "Obsługi i konserwacji tężni solankowej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami brzegowymi nr 1 i 2 do rzeki Brynica, na działkach nr ew. 133/5, 133/3, 133/4, 132/1, 132/2, 56/2 i 98 k.m. 20 obręb Czeladź przy ul. Kilińskiego i ulicy Bytomskiej w czeladzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wycinki zgodnie z pkt 3a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lubkrzewów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek na usunięcie drzew lub krzewów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” - II etap.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki oznaczonej nr geod. 4/459 karta mapy 15 obręb Będzin o powierzchni 3735 m² wraz ze sprzedażą posadowionego na niej obiektu użytkowego – przychodni zdrowia przy ul. Siemońskiej 11 oraz sprzedażą udziału w działkach drogowych oznaczonych nr 4/456 o pow. 155 m² i 4/457 o pow. 74 m² karta mapy 15 obręb Będzin.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

12.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU "Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” - II etap
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 0050.68.2020Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020 roku.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.68.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 5.03.2020 roku.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.68.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do zarządzenia nr 0050.67.2020Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020 roku.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.67.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 5.03.2020 roku.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.67.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dot. specustawy mieszkaniowej (przy ulicy Podskarpie)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dot. specustawy mieszkaniowej (przy ulicy Podskarpie)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DLA MIESZKANCÓW ZWIĄZANA Z FUNKCJONOWANIEM INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.67.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 5.03.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.68.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 5.03.2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do zarządzenia nr 0050.69.2020Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.69.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 5.03.2020.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.69.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.03.2020 roku w sprawie wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 91,00 m² położonego przy ul. Sączewskiego 13/24 w Będzinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wesołej 15, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 85 karta mapy 38 obręb Będzin o pow. 105 m², przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

11.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 132-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta MiastaBędzina za okres od 31 stycznia 2020 r. do 27 lutego 2020 r.odt"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta MiastaBędzina za okres od 13 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r..odt"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna