Rejestr zmian w biuletynie

12.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia dotyczącego "Obsługi i konserwacji tężni solankowej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia dotyczącego "Obsługi i konserwacji tężni solankowej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami brzegowymi nr 1 i 2 do rzeki Brynica, na działkach nr ew. 133/5, 133/3, 133/4, 132/1, 132/2, 56/2 i 98 k.m. 20 obręb Czeladź przy ul. Kilińskiego i ulicy Bytomskiej w czeladzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wycinki zgodnie z pkt 3a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lubkrzewów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek na usunięcie drzew lub krzewów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” - II etap.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki oznaczonej nr geod. 4/459 karta mapy 15 obręb Będzin o powierzchni 3735 m² wraz ze sprzedażą posadowionego na niej obiektu użytkowego – przychodni zdrowia przy ul. Siemońskiej 11 oraz sprzedażą udziału w działkach drogowych oznaczonych nr 4/456 o pow. 155 m² i 4/457 o pow. 74 m² karta mapy 15 obręb Będzin.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

11.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 132-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta MiastaBędzina za okres od 31 stycznia 2020 r. do 27 lutego 2020 r.odt"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta MiastaBędzina za okres od 13 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r..odt"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.72.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 5.03.2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.71.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 5.03.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.70.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 5.03.2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 0050.62.2020 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 2.03.2020.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.03.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 0050.61.2020 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 2.03.2020.doc"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.02.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.58.2020 Prezydent MiastaBędzina z dnia 27.02.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Smigielskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Symborska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pilsudskiego oznakowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pilsudskiego chodnik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 11"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 131-2020 Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 121-2020 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 121-2020 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 121-2020 Tadeusz Kowal.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 121-2020 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 121-2020 Tadeusz Kowal.odt"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn: "Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” - II etap
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna