Rejestr zmian w biuletynie

05.06.2012

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Ogłoszenia prasowe dla projektu pn.: „Wygraj swoją przyszłość” do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Budowa skateparku wraz z obiektami towarzyszącymi oraz dwoma boiskami do piłki plażowej. do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. „Będzińska szkoła równych szans” do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Modernizacja placów zabaw w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Strefa Aktywności Rodzinnej do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych własności Gminy Będzin do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym

01.06.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Gospodarki Odpadami [RGO] do katalogu Wydział Kształtowania Środowiska w menu podmiotowym

31.05.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie - zamówienie uzupełniające do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

23.05.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

poprzednia ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ...następna