Rejestr zmian w biuletynie

03.03.2015

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sprawy Obywatelskie Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dowody osobiste do katalogu Sprawy Obywatelskie w menu przedmiotowym

02.03.2015

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Budżetowo - Podatkowy [RBP] w menu podmiotowym (nowa nazwa Referat Budżetowy [RBP])
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Druk materiałów informacyjno - promocyjnych miasta Będzina do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Podatków i Windykacji [RPiW] do katalogu Wydział Księgowo Budżetowy [WKB] w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej [WAiKW] w menu podmiotowym (nowa nazwa Samodzielne Stanowisko ds. Audytu [A])
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego [NW] w menu podmiotowym (nowa nazwa Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego [KiNW])
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego [NW] w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta Spisu podmiotów

poprzednia ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ...następna