Rejestr zmian w biuletynie

19.12.2011

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Zakup bonów towarowych. do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Ogłoszenia prasowe dla projektu pn.: „Wygraj swoją przyszłość” do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wybór realizatorów zajęć w Projekcie pn. „Wygraj swoją przyszłość” do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Projektu pn. „Będzińska szkoła równych szans” do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wybór realizatorów zajęć w Projekcie pn. „Będzińska szkoła równych szans” do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wybór realizatorów zajęć w Projekcie pn. Będzińska szkoła równych szans do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

16.12.2011

Treść zmiany:
Ukrycie katalogu System Zarządzania Jakością w menu przedmiotowym

14.12.2011

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dostawa materiałów dydaktycznych dla projektu „Wygraj swoją przyszłość” do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie- zamówienie uzupełniające do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

09.12.2011

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Rewaloryzacja wzgórza zamkowego -zamówienie dodatkowe w menu przedmiotowym (nowa nazwa Rewaloryzacja wzgórza zamkowego - zamówienie dodatkowe)

poprzednia ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ...następna