Rejestr zmian w biuletynie

07.03.2012

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Będzina w 2012r. do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym

06.03.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów biurowych do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

01.03.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie - zamówienie dodatkowe do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

29.02.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dowóz uczniów do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

28.02.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych własności Gminy Będzin do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

22.02.2012

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Dostawa materiałów biurowych, papierniczych oraz eksploatacyjnych do drukarek do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wykonanie podziału geodezyjnego na dwie działki-nieruchomości położonej w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Usługi cateringowe podczas spotkań z pracodawcami w ramach projektu „Wygraj swoją przyszłość” do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Rozbudowa miejskiej sieci monitoringu na terenie Wzgórza Zamkowego i miasta Będzina do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wynajem sali na potrzeby spotkań z pracodawcami dla projektu „Wygraj swoją przyszłość” do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym

poprzednia ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ...następna