Rejestr zmian w biuletynie

30.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 13 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Jaworzna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie MIASTA BĘDZINA za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki przetargu ofertowego na sprzedaż drewna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Centrum Usług Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.122.2019 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 19.04.2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.123.2019 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 19.04.2019"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 56-2019 Ewa Fendrych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 55-2019 Marcin Lazar
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 54-2019 Marcin Lazar
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 53-2019 Paweł Szewczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 52-2019 Grzegorz Pawlak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie 51-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PM10 bilans 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PM10 rachunek zysków i strat 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PM10 wprowadzenie do sprawozdania 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PM10 zestawienie zmian w funduszu jednostki2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy konkursów na stanowiska dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.: Usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego I kwartał 2019 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
X Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Dotyczy zapytania ofertowego pn. usługa transportowa w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 1
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... następna