Rejestr zmian w biuletynie

03.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Będzin miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku oraz w przypadku ewentualnego ponownego głosowania w dniu 24 maja 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Będzin miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku oraz w przypadku ewentualnego ponownego głosowania w dniu 24 maja 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.02.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.57.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 27.02.2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.02.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.43.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 19.02.2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie nr 10 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz dziennych opiekunów_stan na dzień04-03-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz dziennych opiekunów stan na dzień20-12-2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej (zadania z zakresu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprawozdań w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu (druga) na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym - Wydział Księgowo-Budżetowy (zadania powiązanie z obsługą i sprawozdawczością w zakresie wydatków budżetowych projektów unijnych, sum depozytowych i inwentaryzacją majątku)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu (druga) na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym - Wydział Księgowo-Budżetowy (zadania powiązanie z obsługą i sprawozdawczością w zakresie wydatków budżetowych projektów unijnych, sum depozytowych i inwentaryzacją majątku)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 125-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 125-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 125-2020 KrzysztofDudziński.odt"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 123-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 123-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 123-2020 KrzysztofDudziński.odt"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 127-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 127-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 127-2020 KrzysztofDudziński.odt"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE pn: UP/0025235/Będzin/Dąbrowska 71, część 1/Gazownia Będzin/Przebudowa sieci (2019/W100/WP-001821) - etap I - polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 225PE, na działkach nr ew. 2870, 2852/4 i 3844/1 k.m. 8 obręb Łagisza przy ul. Dąbrowskiej w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 127-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 127-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 127-2020 KrzysztofDudziński.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 125-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 125-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź interpelacja 125-2020 KrzysztofDudziński.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 125-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 125-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 125-2020 KrzysztofDudziński.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 125-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 125-2020 KrzysztofDudziński.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 123-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 123-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 123-2020 KrzysztofDudziński.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko inspektora w Referacie Strategi i Inżynierii Miejskiej - zadania z zakresu inżynierii ruchu drogowego, w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze Podinspektor Działu Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

02.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.03.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.03.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.02.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.02.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 25.02.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.02.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.44.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 19.02.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie ogłasza konkurs na głównego księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja - dot. Przedszkola Miejskiego nr 12 w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja - dot. Przedszkola Miejskiego nr 12 w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja - dot. Przedszkola Miejskiego nr 12 w Będzinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wycinka drzew dla zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Rozkówka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Informatyki [RI]
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny [WOr]
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej [WPSiDG]
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Będzinie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 6/2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 6/2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O CZYNNYM I BIERNYM PRAWIE WYBORCZYM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O CZYNNYM I BIERNYM PRAWIE WYBORCZYM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 130-2020 Marcin Lazar
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 129-2020 Grzegorz Pawlak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 128-2020 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 126-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 126-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 126-2020 KrzysztofDudziński.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 124-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 124-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 124-2020 KrzysztofDudziński.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 122-2020 Paweł Szewczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 122-2020 Paweł Szewczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 122-2020 PawełSzewczyk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 120-2020 Marcin Lazar, Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 120-2020 Marcin Lazar, Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 120-2020 Marcin Lazar,Tadeusz Kowal.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.11.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie bezprzetargowej na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

29.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty "Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.7.31.2019 z dnia 4 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

28.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym - Wydział Księgowo-Budżetowy (zadania powiązanie z obsługą i sprawozdawczością w zakresie wydatków budżetowych projektów unijnych, sum depozytowych i inwentaryzacją majątku), w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gajdka - p.o Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Wojnowska - Dyrektor Miejski Zespół Szkół Nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dorota Wojnowska - Dyrektor Miejski Zespół Szkół Nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majatkowe złożone związku zzakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 13 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym - Wydział Księgowo-Budżetowy (zadania powiązanie z obsługą i sprawozdawczością w zakresie wydatków budżetowych projektów unijnych, sum depozytowych i inwentaryzacją majątku), w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT"
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT"
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wycinka drzew dla zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Rozkówka”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

27.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 122-2020 Paweł Szewczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 122-2020 Paweł Szewczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź Interpelacja 122-2020 PawełSzewczyk.odt"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn: "Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” - II etap
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.02.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie nr 14
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej Będzina 27.02.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” - II etap.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie przy ulicy Jesionowej 11
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Będzinie przy ul. Radosnej 8a
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 16
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

26.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie - informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie nr 9 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie nr 9 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut przedszkola miejskiego nr 9 w Będzinie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie nr 9 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w Będzinie
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - wniosek-dopisanie do spisuwyborcow.doc"
Dotyczy dokumentu:
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 1 - wniosek-dopisanie do spisu wyborcow -sejm senat.doc
Dotyczy dokumentu:
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - ZGODA na przyjęciepełnomocnictwa.odt"
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - WNIOSEK o sporządzenie aktupełnomocnictwa.odt"
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA - Udzielenie pełnomocnictwa dogłosowania.odt"
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 2 - Pisemna deklaracja.odt
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 1 - Wniosek o wpisanie do rejestruwyborców.odt
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA - Wpis do rejestru wyborców.odt
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : Dostarczanie posiłków dla dzieci do 3 lat do Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie przy ul. Jesionowej 11
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew na terenie miasta Będzina”.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna