Rejestr zmian w biuletynie

29.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty "Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.7.31.2019 z dnia 4 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

28.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym - Wydział Księgowo-Budżetowy (zadania powiązanie z obsługą i sprawozdawczością w zakresie wydatków budżetowych projektów unijnych, sum depozytowych i inwentaryzacją majątku), w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gajdka - p.o Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Wojnowska - Dyrektor Miejski Zespół Szkół Nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dorota Wojnowska - Dyrektor Miejski Zespół Szkół Nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majatkowe złożone związku zzakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 13 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym - Wydział Księgowo-Budżetowy (zadania powiązanie z obsługą i sprawozdawczością w zakresie wydatków budżetowych projektów unijnych, sum depozytowych i inwentaryzacją majątku), w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT"
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT"
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wycinka drzew dla zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Rozkówka”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

27.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 122-2020 Paweł Szewczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 122-2020 Paweł Szewczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź Interpelacja 122-2020 PawełSzewczyk.odt"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn: "Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” - II etap
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.02.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie nr 14
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej Będzina 27.02.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” - II etap.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie przy ulicy Jesionowej 11
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Będzinie przy ul. Radosnej 8a
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 16
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

26.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie - informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie nr 9 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie nr 9 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut przedszkola miejskiego nr 9 w Będzinie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie nr 9 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w Będzinie
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - wniosek-dopisanie do spisuwyborcow.doc"
Dotyczy dokumentu:
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 1 - wniosek-dopisanie do spisu wyborcow -sejm senat.doc
Dotyczy dokumentu:
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - ZGODA na przyjęciepełnomocnictwa.odt"
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - WNIOSEK o sporządzenie aktupełnomocnictwa.odt"
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA - Udzielenie pełnomocnictwa dogłosowania.odt"
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 2 - Pisemna deklaracja.odt
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 1 - Wniosek o wpisanie do rejestruwyborców.odt
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA - Wpis do rejestru wyborców.odt
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : Dostarczanie posiłków dla dzieci do 3 lat do Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie przy ul. Jesionowej 11
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew na terenie miasta Będzina”.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

24.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.02.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 20.02.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE DO INFORMACJI Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wycinka drzew dla zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Rozkówka ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna