Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Druk materiałów informacyjno - promocyjnych miasta Będzina do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Podatków i Windykacji [RPiW] do katalogu Wydział Księgowo Budżetowy [WKB] w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej [WAiKW] w menu podmiotowym (nowa nazwa Samodzielne Stanowisko ds. Audytu [A])
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego [NW] w menu podmiotowym (nowa nazwa Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego [KiNW])
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego [NW] w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej [WPKSiKS] do katalogu Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta w menu podmiotowym

poprzednia ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ...następna