Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2017

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Jednostka Realizująca Projekt [JPR] do katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa dla miasta Będzina [MAO] do katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Kształtowania Środowiska [WKŚ] do katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej [WPKSiKS] do katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej [WGMiK] w menu podmiotowym (nowa nazwa Referat Gospodarki Mieszkaniowej [RGM])
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Strategii i Rozwoju [RSiR] w menu podmiotowym (nowa nazwa Referat Inwestycji [RI])
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Inwestycji i Inżynierii miejskiej [RIiIM] w menu podmiotowym (nowa nazwa Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej [RSiIM])
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Budżetowy [RBP] w menu podmiotowym (nowa nazwa Referat Budżetu [RB])
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Samodzielne Stanowisko ds. Audytu [A] w menu podmiotowym (nowa nazwa Stanowisko ds. Audytu [A])
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego [KiNW] do katalogu Wydziały podległe Sekretarzowi Miasta w menu podmiotowym

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...następna