Rejestr zmian w biuletynie

06.03.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych do katalogu Sprawy Obywatelskie w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Udostępnianie danych z ewidencji ludności w menu przedmiotowym (nowa nazwa Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych)

03.03.2015

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Dowody osobiste w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sprawy Obywatelskie Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dowody osobiste do katalogu Sprawy Obywatelskie w menu przedmiotowym

02.03.2015

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Budżetowo - Podatkowy [RBP] w menu podmiotowym (nowa nazwa Referat Budżetowy [RBP])
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Druk materiałów informacyjno - promocyjnych miasta Będzina do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Podatków i Windykacji [RPiW] do katalogu Wydział Księgowo Budżetowy [WKB] w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej [WAiKW] w menu podmiotowym (nowa nazwa Samodzielne Stanowisko ds. Audytu [A])

poprzednia ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ...następna