Rejestr zmian w biuletynie

14.12.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykonanie instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykonanie instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Dostawa komputerów przenośnych do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Dostawa sprzętu TIK w ramach projektu Będzińskie Szkoły Górą! do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Miasto Będzin - Bulwary Czarnej Przemszy do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Dowóz dzieci do szkół i placówek wychowawczych do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Remont kapitalny dróg i chodników na terenie Miasta Będzina do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna