Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2015

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego [NW] w menu podmiotowym (nowa nazwa Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego [KiNW])
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego [NW] w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej [WPKSiKS] do katalogu Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Kształtowania Środowiska [WKŚ] do katalogu Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa dla miasta Będzina [MAO] do katalogu Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Jednostka Realizująca Projekt [JPR] do katalogu Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych [WPFZ] do katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta w menu podmiotowym

poprzednia ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ...następna