Rejestr zmian w biuletynie

01.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ulicy Wisławy Szymborskiej i Filtrowej w Będzinie – budżet obywatelski”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
VII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
VI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

30.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.1.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.1.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o dofinansowanie modernizacji ogrzewaniaosoby fizyczne
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o dofinansowanie modernizacji ogrzewaniawspólnoty mieszkaniowe
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o dofinansowanie modernizacji ogrzewaniaosoby fizyczne"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o dofinansowanie modernizacji ogrzewaniawspólnoty mieszkaniowe"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej Wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej Wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.1.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.1.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.1.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.7.2019 Prezydenta Miasta Będzina zdnia 9 stycznia 2019"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze – audytora wewnętrznego ( samodzielne stanowisko ds. audytu) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na zastępstwo na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Dostawa systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 2 czujników wraz z montażem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Dostawa systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 2 czujników wraz z montażem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.01.2019

Dotyczy dokumentu:
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 11-14-2018 Grażyna Staroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 11-14-2018 Grażyna Staroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 11-14-2018 GrażynaStaroń.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 11-14-2018 Grażyna Staroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 11-14-2018 GrażynaStaroń.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie 16-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie 16-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź zapytanie 16-2019 Tadeusz Kowal.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie 16-2019 Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź zapytanie 16-2019 Tadeusz Kowal.odt"
Dotyczy dokumentu:
VII sesja Rady Miejskiej Będzina - 31.01.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
VI sesja Rady Miejskiej Będzina - 31.01.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Robert Błądziński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Brodziński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Burzawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Dudek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Fendrych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Fiuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Frańczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szczepan Gryma
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Gubała
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Jagieła
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Krzyżkiewicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcin Lazar
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Małkowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Daria Paterek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Pawlak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klaudia Pokora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Słowik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Staroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Staroń
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie majątkowe GrażynaStaroń.pdf" na "Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji 2018-2023"
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Staroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.1.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Paweł Szewczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Wacławczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Zięba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 2 czujników wraz z montażem
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2019 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

28.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Miejska Świetlica Środowiskowa - dane podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Miejskiej Świetlicy Środowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... następna