Rejestr zmian w biuletynie

06.12.2018

Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Referat Gospodarki Odpadami [RGO] w spisie podmiotów

30.11.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Interpelacje i zapytania do katalogu Rada Miejska (VIII kadencja) w menu podmiotowym

26.11.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Radca Prawny w menu podmiotowym (nowa nazwa Radca Prawny [RP])
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Radca Prawny do katalogu Wydziały podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Referat Gospodarki Mieszkaniowej [RGM] do katalogu Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Gospodarki Nieruchomościami [WGN] do katalogu Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Ochrony Środowiska [WOŚ] do katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Rozwoju Miasta [WRM] do katalogu Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej [WPKSiKS] do katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta w menu podmiotowym

21.11.2018

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Spisu podmiotów

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ...następna