Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2020

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Inwestycji [WRM] w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Inwestycji [WI])
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Rozwoju Miasta [WRM] w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Inwestycji [WRM])
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Gospodarki Mieszkaniowej [RGM] w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Gospodarki Mieszkaniowej [WGM])

21.02.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Urządzanie zieleni wraz z konserwacją i utrzymaniem małej architektury do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekty Uchwał Rady Miejskiej - 2020 do katalogu Rok 2020 w menu przedmiotowym

18.02.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Bieżąca ekspolatacja i konserwacja urządzeń i sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Będzina do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

17.02.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Remont chodników w rejonie ulicy Kolejowej 16 i 18 w Będzinie do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Remont chodnika przy ulicy Paryskiej w Będzinie do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

12.02.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Będzina do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

10.02.2020

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Uchwały Rady Miejskiej Menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna