Rejestr zmian w biuletynie

14.01.2020

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 3 w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wykonanie instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym

10.01.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zagospodarowanie Parku Rozkówka – etap I do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zagospodarowanie otoczenia wieży ciśnień w ramach zadania pn.: "Remont i nadanie nowych funkcji do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rewitalizacja wieży ciśnień w ramach zadania pn.: Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

09.01.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Plan postępowań o udzielenie zamówień w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zarządzenia Prezydenta Miasta Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rok 2020 do katalogu Zarządzenia Prezydenta Miasta w menu przedmiotowym

02.01.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń i sieci oświetlenia do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna